6.4.2021

Slutseminarium 15.4 inom projektet Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare

Zoommote dator Unsplash

Varmt välkommen på avslutningsseminarium inom projektet ”Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare!".  Seminariet hålls i form av ett webinarium på Zoom den 15.4.2021 kl. 13-15.

Preliminärt program:

  • Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare: presentation av projektet och dess resultat
  • Närståendevårdarens vardag: Dansfilmen Närståendevård i vardagen- din, min älskade, Tiina Lindfors. Filmen bygger på Ulla Tikkanens doktorsavhandling kring närståendevård. En starkt berörande film från forskningsresultat till dans.
  • Kamratstöd och närståendevård: Föreläsning av Inga-Britt Gudmundsson (Sverige), före detta anhörigkonsulent, anhörigvårdare och handledare inom äldreomsorgen. Bl.a. författare till boken ”Hur orkar man-en bok om livet”
  • Erfarenhetsmentorernas egen röst: Erfarenhetsmentorerna berättar om sina erfarenheter av mentorskapet
  • Styrkan med kamratstöd: Evenemanget är gratis och öppet för alla som är intresserade av närståendevård. Anmäl dig senast 12.4 via länken: https://crm.abo.fi/Events/845/Apply

En Zoom-inbjudan sänds ut till alla anmälda den 13.4. Vid frågor, kontakta: madelene.orre@abo.fi eller per telefon: 358 503590413

erfarenhetsvardare

Gå till "Nyheter "