12.11.2019

Sjösäkerhet kan förbättras med VR-teknologi

novia personaldagar 2016 137

Yrkeshögskolan Novia och Turun Ammattikorkeakoulu har utvecklat en programvara som använder VR-teknologi för att testa beredskapen för farosituationer till sjöss. Programprototypen är i testskedet och med den kan man testa fartygens beredskap för manövreringsituationer och maskinfel i olika väderförhållanden.

Marknaden för virtuell verklighet (VR) växer kraftigt i Europa och övriga världen. VR-teknologin används inte bara i underhållningsbranschen utan också inom industrin och utbildningen. VR-teknologin skapar verklighetsliknande miljöer där man kan röra sig och verka med VR-glasögon och hjälm.

Användningsområden för VR-teknik inom sjösäkerhet är bland annat lägesbedömning och beredskap. VR-teknologins fördelar i jämförelse med simulatorer är anpassningsmöjlighet, rörlighet, mångsidighet och användarvänlighet då det gäller simulering av olika risker. En annan fördel är möjligheten till direkt feedback.

Målsättningen med programvaran som utvecklats i Åbo, MarSEVR-(Maritime Safety Education with VR Technology) är att åstadkomma test i virtuell verklighet för snabbt varierande situationer, så som olika riskscenarier, väderförhållanden och beslutssituationer.

I MarSEVR-protypen på kommandobryggan kan man öva hantering av kollisionsrisker och problemsituationer och programmet vidareutvecklas för att omfatta cirka 30 olika farosituationer på fartyg.

Artikel om MarSEVR vann internationellt erkänt pris

MarSEVR-programvaran, som utvecklats av Yrkeshögskolan Novia och Turun Ammattikorkeakoulu, presenterades för en grupp internationella experter i slutet av oktober i Italien på Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) konferens. Artikeln premierades för bästa konferensartikel. Organisationen IEEE är världens största organisation för teknikbranschens experter. Organisationen strävar efter att med hjälp av teknologi skapa en bättre morgondag.

Maritime Safety Education with VR Technology (MarSEVR)
Evangelos Markopoulos1, Jenny Lauronen2 , Mika Luimula3, Pihla Lehto1, and Sami Laukkanen3
1Hult International Business School, London UK
2Novia University of Applied Sciences, Turku Finland
3Turku University of Applied Sciences, Turku Finland
10th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications – CogInfoCom 2019 • October 23-25, 2019 • Naples, Italy.

För mer information:
Projektledare (Yrkeshögskolan Novia)
Jenny Lauronen
Jenny.lauronen@novia.fi
Tfn: 050 447 9547

Överlärare, docent Mika Luimula (Turun Ammattikorkeakoulu)
mika.luimula@turkuamk.fi
Tfn: 040 355 0839

Gå till "Nyheter "