16.1.2019

Seminarium på Novia: Blå Bioekonomi – Hållbar business med vatten och vattenvård

garbage 2736580 340

Projektet Bioekonomi i Västnyland ordnar ett seminarium där man reder ut vad blå bioekonomi är, och vilka möjligheter det finns det inom det här området.

Med blå bioekonomi avses vanligen affärsverksamhet som bygger på vattenkompetens och på en hållbar användning av förnybara vattenresurser.

På seminariet presenteras forskningsresultat och praktiska försök, innovationer och teknologier samt företag som arbetar och utvecklar hållbar verksamhet som beaktar vattenvård.
Seminariet avslutas med paneldiskussion - vilka är de framtida möjligheterna och utmaningarna ur privata sektorns och samhällets synpunkt?

Tid: Torsdagen den 28 februari 2019 kl. 13.00 – 16.30
Plats: Novia, Startup Factory, Raseborgsvägen 9, Ekenäs
Anmälan: via  detta formulär.

Ingen deltagaravgift

PROGRAM:
13.00 Öppning och introduktion, vad är blå bioekonomi? Marianne Fred, Novia

SESSION I, VATTENKVALITETEN
Hur ser Östersjöns framtid ut? Jonna Engström-Öst , Novia
Läkemedelsrester i vårt avloppsvatten Matilda Kråkström, Åbo Akademi
Kokemuksia haja-asutuksen jätevesi ja Sini Pöytäniemi vesistökunnostushankkeista Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
14.15 Kaffe, networking

SESSION II, INNOVATIONER OCH NYA TEKNOLOGIER
14.40 Moderna vattenreningsteknologier Otto Långvik, Novia
Rengasrouhe veden puhdistuksessa Apila Group
Företagscase: Vattenvårdens roll i verksamheten

SESSION III, FRAMTIDA MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR
15.50 Paneldiskussion: Förvaltning och nyttjande av våra vattenresurser i framtiden – möjligheter och utmaningar. Moderator Marianne Fred.
16.30 Sammanfattning och avslutning

Bild: Pixabay.com

Gå till "Nyheter "