14.1.2020

Samarbete b(r)ygger broar!

Marika Ingman och Tom Lillhonga på Noolia Beer mässan i Umeå 2019.

Yrkeshögskolan Novia ledde ett projekt som förde samman 12 mikrobryggerier i Kvarkenområdet. Samarbetet resulterade i gemensamt varumärke och planer på nya gemensamma projekt.

Projektet, Bothnia Business Innovation, var ett treårigt projekt som inleddes 2017 med målsättningen att koppla samman små- och medelstora företag med högskolevärlden i Österbotten och Västerbotten. Övriga projektpartners var Umeå universitet, yrkeshögskolan Centria i Karleby och Inlandets teknikpark i Vilhelmina, Sverige.

Projektpartnerna valde att jobba brett inom olika branscher med tillverkande industri. Tom Lillhonga, lektor på Yrkeshögskolan Novia och projektledare, bestämde sig för att höra runt med mikrobryggarna i regionen kring om det fanns ett intresse för samarbete.

- Jag skickade ut en öppen inbjudan till alla mikrobryggerier runt Kvarken och första träffen var på Nolia Beer mässan i Umeå hösten 2017. Från första början var det bra uppslutning och ett stort intresse för projektet. Bryggarna såg inte varandra som konkurrenter utan ville ta lärdom och hjälpa varandra. I projektet deltog slutligen 12 mikrobryggerier, 6 från Finland och 6 från Sverige, säger Lillhonga.

Lillhonga som är matematiker och kemist i grunden kom in med en idé att göra enkla ölanalyser i Novias laboratorium och delvis ge mikrobryggerierna samma möjligheter som de stora bryggerierna har. Olika öltyper analyserades och de kemiska skillnaderna jämfördes med motsvarande smakskillnader.

- På lång sikt måste det bli lättare för konsumenterna att välja bland de olika öltyperna och kombinera mat och öl. Den nordiska festmaten går utmärkt att kombinera med öl. Under den senare delen av projektet satsade vi på affärsutveckling, branding och marknadsföring. Vi tog in en utomstående konsult för att hjälpa till med detta, berättar Lillhonga.

Marika Ingman, med stor erfarenhet från livsmedelsbranschen, anlitades som konsult och inledde med att kartlägga nuläget hos bryggerierna. Marknadsandelen för mikrobryggerierna är ca 1-2 % och med samarbete uppskattade man att marknadsandelen åtminstone kunde fördubblas.

Slutprodukten blev att bryggerierna skapade ett gemensamt varumärke: Bothnia Brewers som lanserades i samband med höstens ölmässa i Umeå. Med ett gemensamt varumärke kan mikrobryggarna få större synlighet på marknaden. De kan gemensamt erbjuda ett brett lokalproducerat ölsortiment som gör det lättare att attrahera nya återförsäljare och öka marknadsandelen. Finland och Sverige har olika alkohollagstiftningar och tack vare samarbetet är tröskeln lägre att samarbeta kring export och import över Kvarken.

- Inom Bothnia Brewers har det också flitigt diskuterats hur man kan bryta förlegade uppfattningar om öl och på vilket sätt man kan utveckla och befrämja den lokala mat- och dryckeskulturen. Av hävd väljer fortfarande många kvinnor vin eller cider framför öl och det finns mycket att göra för att lyfta ölets status till den nivå den förtjänar, säger Lillhonga. 

Projektet har nu avslutats och det är upp till bryggarna att fortsätta med samarbetet och fylla Bothnia Brewers varumärket med innehåll. En viktig uppgift har Bothnia Brewers styrgrupp som ansvarar för att samarbetet fortsätter och utvecklas.

- Vi undersöker möjligheten till ett nytt projekt inom mikrobryggeri- och bageribranschen. Intresset är stort att skapa nya gemensamma produkter med ”botniska ingredienser”. Våra lokala råvaror och vårt vatten är ju av allra högsta världsklass, säger Tom Lillhonga.

Mera information om Bothnia Brewers finns på bothinabrewers.com

Information om projektet finns på: https://www.novia.fi/forskning/fokusomraden/hallbar-energiteknik/projekt-inom-hallbar-energiteknik/bbi-bothnia-business-innovation-okad-innovation-genom-starkt-regional-samverkan-mellan-smf-och

Plansch för Bothnia Brewers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektpartners: Yrkeshögskolan Novia, Umeå Universitet, Yrkeshögskolan Centria, Teknikparken i Vilhelmina.
Medfinansiärer: Österbottens förbund (FI), Region Västerbotten (SE), Umeå Universitet (SE), Yrkeshögskolan Novia (FI), Centria yrkeshögskola (FI), Vilhelmina kommun (SE)

För mera information kontakta:
Yrkeshögskolan Novia
Tom Lillhonga, projektledare
tom.lillhonga@novia.fi
Tfn: +358-50-5489214

Bothnia Brewers styrgrupp:
Bock´s Corner Brewery
Jura Mikkonen
jura.mikkonen@bockscornerbrewery.com
Tfn: +358-50-3757347

Westerbottens bryggeri
Anders Karlsson
info@westerbottensbryggeri.se
Tfn: +46-70-6546955

Finansiärernas logon:Interreg Bothnia-Atlantica och Österbottens förbund

Gå till "Nyheter "