12.12.2018

Ruslan Gunko får bidrag för doktorsavhandling av Koneen Säätiö

RGunko

Ruslan Gunko är doktorand och jobbar med projektet “State of the environment as a determinant of life quality: a local scale approach” vid Yrkeshögskolan Novia

Finansieringen från Koneen säätiö är ett treårigt stipendium på 86 400 €. 

Gunkos projekt är tvärvetenskapligt och länkar miljö- och samhällsvetenskap i lokal skala. Sedan hösten 2018 har han samlt in enkätsvar där han kartlägger den upplevda livskvaliteten i Raseborg. Svaren på hur invånarna uppfattar miljön kommer att jämföras med de objektiva uppgifter som finns om läget i naturen. Målsättningen är att kunna erbjuda potentiella lösningar för att förbättra livskvaliteten i enlighet med vattenkvaliteten i kustområdet.

Resultatet av undersökningen ska ligga som grund för Gunkos doktorsavhandling.

Gunko handleds av Patrik Karell vid Yrkeshögskolan Novia, Lauri Rapeli vid Åbo Akademi och Timo Vuorisalo vid Åbo Universitet.

En beskrivning av projektet finns här. Sammanställningen är skriven på engelska. 

Gå till "Nyheter "