7.12.2018

Publikation visar vad morgondagens skärgårdsbo vill ha

water bodies 3276137 340

Pia Liljeroth, överlärare på Yrkeshögskolan Novia har skrivit rapporten "Morgondagens skärgårdsbo" tillsammans med Dan Sundblom vid Migrationsinstitutet/Centret för Svenskfinland

Det är Nordiska skärgårdssamarbetet, NSS, som låtit forskarna ta fram rapporten som ger en bild över vilka personer  som har förutsättningar att bo i skärgården i framtiden, och vilka faktorer som spelar in då man väljer huruvida man vill bo kvar eller inte.

I rapporten blickar skribenterna framåt och förser skärgårdskommunerna med både fakta och argument. Finns det exempelvis saker man kunde marknadsföra tydligare, och vilka fördelar uppfattar människor att skärgården har att erbjuda? Rapporten ger också riktlinjer i vad unga och kommande generationer kan tänkas vara mest beroende av för att kunna leva och bo i skärgården. 

Skärgårdarnas särstruktur är beroende av att beslutsfattare och tjänstemän har insikt i skärgårdsfrågor, och av att de skapar kontinuitet i den offentliga servicen. Rapporten tar också upp andelen deltidsboende som kommer att ha en allt mer framträdande roll i framtiden och är den mest potentiella gruppen av nya åretombodende.

Läs hela rapporten här: http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/julkaisuja-sarja/j-23-isbn-978-952-7167-58-8-morgondagens_skargardsbo.pdf

 

Bild: Pixabay

Gå till "Nyheter "