7.12.2018

Publikation från Novia om regional utveckling, skärgård och projekttrötthet

house 394013 340

Yrkeshögskolan Novia är för tillfället delaktig i flera projekt som på olika sätt berör företag och företagsamhet i Åbolands skärgård.

Rasmus Karlsson, projektledare för Smart Marina vid  Yrkeshögskolan Novia skriver att projekten St. Olav Waterway, Smart Marina och Archipelago Business Development är i högsta grad lokalt förankrade.  Företagen som nås via projekten är lokala aktörer verksamma i skärgården. En del aktörer kan ibland i något skede drabbas av det vi kallar projekttrötthet: det kommer nya företagare med ny iver och idéer, men på gräsrotsnivå kan man hitta en skepsis till att projekten skulle medföra bestående positiva effekter.

Faktum är ändå att det krävs ett förtroende för att  man kommer att uppnå goda resultat hålls vid liv. Här kommer yrkeshögskolorna in som en professionell partner. För att yrkeshögskolan ska kunna bedriva regionala utvecklingsprojekt krävs att det kontinuerligt finns finansiering att söka, och att man gör väl ifrån sig för att upprätthålla förtroendet hos finansiärerna.

Styrkan i en organisation som kontinuerligt deltar i, och driver projektverksamhet är att man redan i de inledande faserna i projekten kan identifiera och undvika fallgropar som gör att den dyrbara projekttiden går till spillo. Lyckade projekt bygger grunden för kontinuitet och bäddar för nya möjligheter för förnyade projektpartnerskap i följande programperiod, skriver Karlsson. 

Artikeln publicerades i UAS Journal, 4 december 2018. Läs hela artikeln här: https://uasjournal.fi/pa-svenska/yrkeshogskolan-regionutvecklingen-skargarden/

 

Bild: Pixabay

Gå till "Nyheter "