7.12.2018

Publikation från Novia om internationellt samarbete och lokala sociala innovationer

elderly couple 3304384 340

Kan man utveckla sociala innovationer som är tillämpbara i en lokal och regional kontext inom ramen för ett interprofessionellt och internationellt samarbete? Javisst, projektet SEMPRE är ett exempel. 

Det skriver Susanne Jungerstam och Annika WentjärviYrkeshögskolan Novia i sin artikel "Gynnar internationellt samarbete lokala sociala innovationer?" som publicerades i UAS Journal 4/2018. 

Projektparterna inom SEMPRE, Social Empowerment in Rural Areas, har under projektets gång arbetat utgående ifrån olika så kallade slutanvändares eller brukares behov. Med slutanvändare avses i grupper av individer som enas av att de står utanför arbetslivet eller har ett kortsiktigt eller långsiktigt intresse av socialt resursförstärkande arbete, exempelvis ensamstående mödrar, seniorer samt personer med invandrar- eller flyktingbakgrund.

Yrkeshögskolan Novia fokuserar på samarbetet med seniorer, samtidigt som Novia har ett koordinerande ansvar för utvärderingen av projektets olika aktiviteter.

Skribenterna kan konstaterat att det är fullt möjligt att utveckla sociala innovationer som är tillämpbara i en lokal och regional kontext med hjälp av både interprofessionellt och internationellt samarbete.  Till lika konstaterar de att det föreligger utmaningar som gör att dylika projekt inte nödvändigtvis uppvisar så goda resultat som kunde förväntas. Trösklarna är ändå överkomliga, givet en god interprofessionell och interkulturell kommunikationskompetens.

Susanne Jungerstam är överlärare i samhällsvetenskapliga ämnen på YrkeshögskolanNovia.  Annika Wentjärvi är forskningsledare inom hälsa och välfärd påYrkeshögskolan Novia. 

Läs hela texten här: https://uasjournal.fi/pa-svenska/internationellt-samarbete-lokala-sociala-innovationer/

 

Bild: Pixabay

Gå till "Nyheter "