7.1.2019

Projektresultat från Yrkeshögskolan Novia presenteras på konferens i Dublin

flyerconfdublin2019xs

Administrativa rutiner, osäkerhet och rädsla verkar vara de största orsakerna för underrapportering på avdelningarna på våra vårdinrättningar. Det visar en undersökning som gjorts inom ett projekt på Yrkeshögskolan Novia.

Resultaten presenteras på European Conference of Health Workforce Education & Research i Irland på torsdag (10 januari).

Det är Sirkku Säätelä, lektor i klinisk vård och projektledare på Yrkeshögskolan Novia, som kommer att hålla presentationen av en undersökning om erfarenheter av misstag inom läkemedelsadministrering. Den här undersökningen har gjorts bland 78 vårdstuderande inom ramarna för projektet ”Hur befrämja en säkrare läkemedelsbehandling. Sjukskötarstuderandes erfarenheter av avvikelser inom läkemedelsbehandling, hinder för förbättring samt förslag till utveckling av läkemedelsprocessen” . Projektet finansieras av Aktiastiftelsen.

Det preliminära resultatet visar att administrativa rutiner, osäkerhet och rädsla verkar vara de största orsakerna för underrapportering på avdelningarna. Resultatet tyder också på att det finns många icke-rapporterade incidenter vid medicinadministrering.

Alla (100 procent) som deltog i undersökningen hade upplevt någon form av medicineringsfel under sin praktikperiod. De studerande hade också upplevt hinder för att rapportera och förbättra läkemedelsadministrationsprocessen, och upplevde också att de inte fick tillräckligt med stöd eller uppmuntran av sina handledare på avdelningarna för att diskutera dessa erfarenheter.

Icke-rapporterade fel eller misstag är en stor fråga för patientsäkerheten. Därför har förmän, personal och lärare en mycket viktig roll i att uppmuntra studenterna att rapportera alla incidenter de erfar. Förslag på hur man kunde undvika eller minimerar riskerna är exempelvis att systematisera processerna, ha tydliga ansvarsområden, ha en öppen kommunikation och trygg atmosfär samt att ha en etisk, patientcentrerad vård.

Det här är andra gången man ordnar konferensen European Conference of Health Workforce Education & Research där man fokuserar på hälso- och sjukvårdsutbildning och forskning. Tanken är att konferensen ska främja tvärvetenskapligt samarbete och kritisk förståelse för den senaste forskningen inom hälsovårdsutbildning, utbildning och utveckling.

Evenemanget samlar forskare, lärare, utbildare och beslutsfattare från hela världen.

Gå till "Nyheter "