30.5.2022

Projektet Ung i Förening vill inspirera unga att delta i föreningsverksamhet i Österbotten

Ung kvinna som håller i en telefon

Yrkeshögskolorna Novia och Centria driver projektet ”Ung i Förening” för att öka ungdomars intresse för föreningsaktivitet.  

Rapporter om att ungdomar mår dåligt duggar tätt och pandemin har haft ytterligare negativ inverkan på ungas psykiska välmående. Forskning visar däremot att föreningsengagemang förbättrar människors välmående. 

”I Österbotten finns en stark tradition av föreningsengagemang och föreningarna har en aktiv och mångsidig verksamhet som skapar gemenskap och främjar välmående. För många föreningar är det dock svårt att kommunicera så att information om verksamheten når fram och speciellt ungdomar är utmanande att nå”, säger Azra Arnautovic, projektledare vid Novia  

Målet med projektet är att öka ungdomars engagemang i föreningar i Österbotten, vilket både kan ha en positiv effekt på de ungas psykiska välmående och även innebära ett uppsving för föreningar som blir mera livskraftiga genom ett tillskott av nya, unga medlemmar. Projektet strävar efter att presentera föreningars gemenskap och aktiviteter på ett attraktivt sätt för ungdomar. Detta görs bland annat genom att erbjuda föreningar utbildningstillfällen om kommunikation på sociala medier för att ungdomar ska upptäcka de möjligheter som finns att engagera sig i olika föreningar och inspireras att delta. 

Projektet kommer också att engagera föreningsaktiva ungdomar, så kallade föreningsinfluencers, för att synliggöra föreningslivet för ungdomar på sociala medier. 

Projektet fortsätter på det föreningsutvecklingsarbete som gjordes inom ramen för projekten FöreningsKICK 2016–2018 och TALKO Österbotten 2019–2021, också dessa Leader-understödda samarbetsprojekt i Centria och Novias regi.  

Projektet ”Ung i Förening” är ett samarbete mellan Centria-ammattikorkeakoulu och Yrkeshögskolan Novia och pågår under tiden 1.9.2021 – 31.8.2023. Projektet finansieras av Leader Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden och SFV. 

Följ projektet på Facebook och på Instagram (ungiforening) 

 

Mera information: 

Yrkeshögskolan Novia, projektledare Azra Arnautovic

 Ungiforening logo

Gå till "Nyheter "