23.11.2018

Projektet SEMPRE håller slutkonferens i Riga

Sempre Banner Conference Final 2 small

Yrkeshögskolan Novia har varit med i projektet sedan starten för tre år sedan. 

Nu bjuder SEMPRE-projektets 16 projektpartner in till ett slutseminarium i Riga den 27-28 november 2018. Under slutseminariet presenterar de projektets resultat, och reflekterar över social innovation och empowerment.
Konferensens tema är "Make empowerment happen! Changing Mindsets for Better Social Services" och behandlar det nuvarande läget, samt den framtida utvecklingen för en mer rättvis och inkluderande social infrastruktur i EU.

Från Yrkeshögskolan Novia deltar 3 personer. De presenterar två mikroprojekt från Österbotten ”Gäst i undervisningen” och ”Lokalproducerad livsglädje”, och är medarrangörer i en Future workshop under seminariet. 

 Projektet SEMPRE ( Social empowerment in rural areas) har haft som mål att bidra med nya verktyg för social innovation. Verktygen utgår från empowerment och delaktighet, och görs tillgängliga för producenter av socialservice i Östersjöregionen.

SEMPRE strävar tilll att ge personer i glesbygden, speciellt de som hör till utsatta grupper, större inflytande över sin egen framtid. Projektet strävar också till att stärka personernas förmåga att vara delaktiga i den sociala innovationsprocessen.

SEMPRE har projektpartners i alla åtta EU-länder kring Östersjön: Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Sverige och Danmark. Totalt finns det 16 projektpartner i länderna och alla partner har en särskild fokusgrupp. Yrkeshögskolan Novia fokuserar på äldre hemmaboendes situation på landsbygden. Projektets huvudpartner (Lead Partner) är Diaconie of Schleswig-Holstein i Tyskland.  Övriga projektparter hittar du här. 

 

Sempre

Program: http://sempre-project.eu/uploads/images/Conferences/Riga/SEMPRE_Final%20Conference%20Riga_11-2018_Programme.pdf
Projektresultat hittas även under www.sempre-project.eu

 

Projektresultat hittas även under www.sempre-project.eu 

 

 

Bild: Sempre, final conference banner

Gå till "Nyheter "