20.2.2019

Projektet NP Balans håller slutseminarium

straw role 3537485 340

Sedan 2016 har Yrkeshögskolan Novia koordinerat projektet NP Balans som jobbar med växtbehovsanpassade gödselmedel från biogasanläggningar. Nu avslutas projektet.

Projektet håller sitt slutseminarium på Norrmejerier i Umeå 21 februari.
Målet med projektet har varit att tillföra regionen kunskap och kompetens att förädla och använda den rötrest som uppstår i samband med biogasproduktion. Det långsiktiga målet med projektet är att bidra till genomförandet av Europa 2020-strategin vad gäller miljö och klimat.
Läs mera om projektet här: https://www.npbalans.eu/

Projektets budget uppgick till 1 000 077 euro och finansiärer är Interreg Botnia-Atlantica, Region Västerbotten, Österbottens Förbund, Yrkeshögskolan Novia och Sveriges lantbruksuniversitet.

Program för slutseminarium:
10.30 Fika
11.00 Introduktion till projektet, Nina Åkerback, Novia, Vasa
11.10 Rötningsförsök med olika substrat, Viveka Öling Wärnå, Novia, Vasa
11.35 Försök med struvitutfällning, Sten Engblom, Novia, Vasa
11.50 Jeppo biogas, en anläggning i Österbotten, Anne Paadar, Jeppo biogas
12.10 Lunch
13.10 Norrmejeriers biogasanläggning, presentation och studiebesök, Christian Hagelberg,
Norrmejerier, Umeå
14.50. Gödslingsförsök till korn och vall, Cecilia Palmborg, SLU, Umeå
14.15 Effekter vid skogsgödsling, Kenneth Sahlén, SLU, Umeå
14.40 Avslutande diskussion
15.00 Slut

Gå till "Nyheter "