6.11.2018

Projektet LES vid Novia söker flera respondenter för enkät

finland 185853 340

Sedan i slutet av september har Ruslan Gunko och hans projekt ”LES: Life quality in Raseborg” vid Yrkeshögskolan Novia samlat in enkätsvar där man kartlägger livskvaliteten och miljöns tillstånd i Raseborg.

Mottagandet har varit positivt, och man är redan nästan halvvägs att uppnå målet på minst 500 svar.

- Enkäten är öppen fram till jul, och vi är väldigt glada över att så många redan deltagit. Hittills har vi märkt att de flesta som svarat är äldre svenskspråkiga kvinnor. Därför efterlyser vi nu också respondenter med finska som modersmål, flera män och framför allt yngre invånare i Raseborg, säger Gunko som är doktorand vid Yrkeshögskolan Novias forskarkollegium.

Enkäten tar ungefär fyra minuter att fylla i och finns på finska, svenska och engelska. Man måste uppge sin adress men behöver inte uppge namn, och svaren behandlas konfidentiellt.

Svaren på hur invånarna uppfattar miljön kommer att jämföras med de objektiva uppgifter som finns om läget i naturen. Resultatet ska ligga som grund för Gunkos doktorsavhandling.

Enkäten finns på novia.fi/les

Kontakt: 
Ruslan Gunko, 
ruslan.gunko@novia.fi, Tfn: 0414797306

 

Gå till "Nyheter "