14.9.2022

Projektet kultur och hållbarhet deltar i Hållbarhetsveckan 2022

Hallbarhetsveckan staende RGB gron osterbotten

Det nystartade projektet ”Kultur och hållbarhet”som genomförs av Yrkeshögskolan Novia, deltar i Hållbarhetsveckan 26.9 – 2.10.

Programpunkten ”Agera hållbart när du upplever kultur!”  utmanar dig att agera hållbart i samband med kulturupplevelser.

Projektet Kultur och hållbarhet ska fram till 2024 utforska vilken roll konsten och kulturen kan ha för att öka medvetenheten om och synliggöra hållbarhetsfrågor. Målet är att höja kunskapen om och beredskapen för att leva och agera mer hållbart och på så sätt skapa förutsättningar för att integrera hållbarhet i samhället. Under projekttiden utförs flertal piloter, med hopp om att skapa modeller och nätverk i samarbete med företrädare för offentlig, frivillig och privat sektor.

För mer information om projektet kontakta

Yrkeshögskolan Novia, projektledare Maria Smeds Engström och Malin Winberg

Kultur Hallbarhet

Gå till "Nyheter "