9.5.2019

Projekt på Novia med på Smart Growth Tools

5cd406aa617d1

Yrkeshögskolan Novia är med på evenemanget Smart Growth Tools på Technobotnia i Vasa på Europadagen 9.5.

Evenemanget ordnas av Österbottens förbund och är kostnadsfritt. På plats finns också representanter för Business Finland och NTM-Centralen i Österbotten.

Smart Growth Tools ger företag chansen att sätta sig in i möjligheterna med ny teknik bl.a. robotik, 3D-utskrift, sakernas internet, virtuell verklighet.Dte bjudre också på en inblick i utveckling av industriella tjänster och företagets innovationsverksamhet. 

Program
11–12 Gemensam lunch för företagsrepresentanter (anmäl dig till lunchen senast 6.5 här!)
12:00 Öppning av Smart Growth Tools-evenemanget
Samarbete mellan näringsliv och högskolor – en grund för framtiden, Niklas Ulfvens,
tf. regionalutvecklingsdirektör Österbottens förbund
12.10 Team Finland - Stöd för ditt företags tillväxt
Henrik Broman och Vesa Kojola, NTM-centralen i Österbotten
Business Finlands tjänster och finansieringsmöjligheter
13.00 Att skapa en populär produkt eller serviceinnovation med stödpengar
– är det möjligt? Tommi Siljamäki, MUOVA
13.30 Technobothnia - mer än bara utbildning
Josefin Stolpe, koordinator Technobothnia
13.40 VEBIC, InnoLab och Digital Economy - Stöd för företagens kunnande
Kaffeservering
14–16 Projektmässa och rundtur i Technobothnia

Mera information: https://www.obotnia.fi/finansiering/till-projektaktorerna/smart-growth-tools/

Gå till "Nyheter "