30.9.2021

OboDigi 4.0 webbinarier i oktober

Zoommote dator Unsplash

Projektet OboDigi 4.0 ordnar två webbinarier i oktober. Webbinarierna behandlar teman som Artificiell Intelligens och Internet of Things (IOT). Presentationen hålls på svenska, material visas på engelska. 

Anmäl om deltagande till: 
Yrkeshögskolan Novia
Sören Mattbäck
soren.mattback@novia.fi 

OboDigI 4.0 AI webinar 

Webbinariet ordnas 5.10 kl. 9 - 11. 

Program

 • Introduktion till AI och maskininlärning/ Introduction to AI and machine learning
 • Vad är AI och maskininlärning?/ What is AI and machine learning?
 • Vad kan maskininlärning användas för?/ What can machine learning be used for?
 • Kvalitetskontrol exempel/ Quality control example
 • Arbetsflöde för automatisering med AI/ Workflow for automation with AI
 • Vad vi kan göra tillsammans/ What can we do together?

'

OboDigi 4.0 IoT webinar

Webbinariet om IoT arrangeras 7.10 kl. 9 -11. 

Program

 • Vad IoT generellt användas till/ -What IoT is generally used for
 • Datadelning, kärnan i IoT/ Data sharing, the core of IoT
 • Översikt av trådlös teknik i IoT/ Overview of wireless technology in IoT
 • Exempel på IoT-plattformar och programmeringsöversikt/ Example of IoT platforms and programming overview
 • Gjorda och pågående projekt i Novia/ Made on and ongoing projects at Novia
 • Våra och era förväntningar i detta projekt/ Our and your expectations in this project

Posters Webinars AI och IoT 20210929 a

Gå till "Nyheter "