3.2.2022

Nytt projekt söker konstnärer som vill belysa samhälleliga fenomen

Bildkonst Daria Gatska 2021 05

I en tid som präglats av undantag och där konstnärers professionella yrkesutövning begränsats av olika pandemirelaterade restriktioner vill Yrkeshögskolan Novias FUI-verksamhet vid institutionen för konst och kultur genom projektet (Wh)a(r)t? (What art) undersöka olika sätt för konstnärligt arbete och samtidigt belysa konstnärens roll som samhällspåverkare idag.

Projektet (Wh)a(r)t? vid Novia söker 1–4 yrkesverksamma konstnärer för vardera 1–4 månader långa projektanställningar, där man som konstnär ges möjlighet att förverkliga ett eget konstnärligt projekt.

“Vi önskar att de konstnärliga projekten genomsyras av fördomsfri experimentlusta och att de involverar eller adresserar olika samhälleliga frågeställningar, grupperingar, funktioner eller fenomen", säger Therese Sunngren-Granlund, forskningsledare vid Yrkeshögskolan Novia.

De yrkesverksamma konstnärerna får gärna vara verksam inom bildkonst, fotografi, design, arkitektur, musik, scenkonst eller annan kreativ bransch. Ansökan är öppen för såväl enskilda konstnärer som konstnärsgrupper.

De konstnärliga projekten kan även involvera studeranden på institutionen i form av exempelvis praktik eller lärande i arbete.

Projektet (Wh)a(r)t? genomförs som en pilot i Jakobstadsregionen under våren 2022. Ett motsvarande projekt genomförs i Sydösterbotten hösten 2022, projektets omfattning är under planering.

Ansökan görs via Novias elektroniska system senast 7 mars kl.16. För mera information om ansökan se Novias hemsida.

För mer information kontakta

Yrkeshögskolan Novia
Therese Sunngren-Granlund, forskningsledare
Tel. 044 780 5887

Foto: Daria Gatska/ Yrkeshögskolan Novia

Gå till "Nyheter "