21.4.2020

Nytt projekt presenterar Lantbruk 2.0

person som håller i låda med grönsaker

Yrkeshögskolan Novia har påbörjat ett nytt projekt, Lantbruk 2.0, som finansieras av Svenska Kulturfonden.

Projektet utförs inom institutionen för bioekonomi i Raseborg och fokuserar på hållbara lantbruksnäringar i Nyland.

Nyckelord för verksamheten är cirkulär ekonomi, klimatåtgärder och en livskraftig matproduktion. Projektet kommer fokusera på bland annat alternativa matnätverk, såsom REKO, och jordbruksmetoder som främjar lagring av kol i jordbruksmarken.

Projektet lyfter även fram lantbruket och landsbygdsföretagandet och visar hur det är ett framtidsyrke. Det finns många möjligheter för lantbruks- eller landsbygdsföretagaren att påverka sin närmiljö, klimat, biodiversitet och den lokala ekonomin genom sin verksamhet. Intresset för inhemsk och närproducerad mat har ökat hos konsumenter under den senaste tiden och många söker sig till naturen och landsbygden för rekreation och välmående. Det finns trots allt ännu en hel del att utveckla när det gäller mötandet mellan konsumenter och producenter, lantbrukets lönsamhet och miljö- och klimatåtgärder.

Projektet samarbetar med andra pågående projekt och nätverk i regionen samt med nyländska gårdar. En samarbetspart är Carbon Action Svenskfinland, som även nyligen startat sin verksamhet. Carbon Action är en del av Baltic Sea Action Group och jobbar för att försnabba lagringen av kol i jordmånen och med att forska och verifiera kolinlagringen. Samarbete med lektorer och agrologstuderande vid Yrkeshögskolan Novia är också en självklar del av projektets verksamhet. Studerande kommer att få information om projektet, kan delta i workshops och eventuellt göra examensarbeten inom Lantbruk 2.0. Om omständigheterna tillåter, kommer den första workshopen att ordnas under hösten 2020.

Projektledare: Ulrika Dahlberg 
Projekttid: 24.3.2020-31.12.2022
Finansiering för första projektåret 59 000 € 

 svenska kulturfonden4lantbruk logo gron

Gå till "Nyheter "