28.6.2022

Nya publikationer i Novias serie

flagga novia

Nya publikationer har publicerats i Novias serie R: Rapporter.

Publikationen ”Reduktion av läkemedel under anaerob rötning” ger en översikt om läkemedel i miljön och läkemedelsrester i avloppsslam. Rapporten sammanfattar resultat från småskaliga rötningsförsök med tillsats av 12 olika läkemedel (paracetamol, ibuprofen, diklofenak, tetracyklin, karbamazepin, trimetoprim, metoprolol, biosprolol, furosemid, citalopram, sertralin, 17α-etinylestradiol) under anaerob (syrefri) rötning av avloppsslam.

Publikationen ”Research & Development Report 2021” berättar om verksamheten inom institutionen för bioekonomi under 2021.


Publikationerna hittas på Novias hemsida.

Research & Development Report 2021. Faculty of Bioeconomy, Ruslan Gunko (edit), Novia University of Applied Sciences
Novia Publikation och produktion, serie R: Serie: R Rapporter 5/2022 Online ISBN: 978-952-7048-83-2 (Online) ISSN: 1799- 4179
CC BY 4.0

Reduktion av läkemedel under anaerob rötning, Viveka Öling-Wärnå, Nina Åkerback, Yrkeshögskolan Novia
Novia Publikation och produktion, serie R: Rapporter 6/2022 ISBN 78-952-7048-86-3 (Online) ISSN: 1799- 4179
CC BY 4.

Gå till "Nyheter "