22.3.2022

Ny publikation om vilt i Novias egna serie

Två rådjur_Foto Mikael Wikström

Projektledare Gunnel Englund vid Institutionen för bioekonomi har sammanställt rapporten ”Välmående av vilt” från projektet med samma namn, som leddes av Yrkeshögskolan Novia och utfördes i samarbete med Svenska Handelshögskolan, Brahea center vid Åbo universitet och Finlands Viltcentral under åren 2019–2022.

Rapporten är en sammanställning av rapporter, artiklar och texter som tagits fram under projektets gång och behandlar bland annat jaktföreningarna och -lagens egen syn på försäljning av viltkött och viltkött ur konsumentens synvinkel. I rapporten medverkar Petter Kjellander, Helena Liewendahl, Petteri Pietarinen, Minna Pura, Laura Tuominen och Mikael Wikström.

Rapporten är publicerad inom Novias publikationsserie och finns i sin helhet på novia.fi

Mera information om projektet finns på projektets hemsida. 

Foto: Mikael Wikström

Gå till "Nyheter "