24.9.2019

Ny publikation i Novias serie: Manual för utbildning inom mathantverk- smak kvalité & identitet

mathantverk

Projektet Kustens Mat vid Yrkeshögskolan Novia har gett en ut en rapport i Novias egna serie. Projektet var ett finlandssvenskt projektsamarbete mellanregionerna Nyland, Österbotten, Åland och Åboland under åren 2016-2019. Projektet finansieradesmed medel ur Programmet för utvecklande av landsbygden i Fastlandsfinland och via Ålands landskapsregerings strukturfondsprogram 2014-2020.

Inom projektet ordnades två utbildningar inom Mathantverk eller hantverksmässig livsmedelsförädling enligt den definition för Mathantverk som sammanställts inom Resurscentret Eldrimner, Ås, Sverige. Via utbildningen ville man erbjuda möjligheten till intresserade att skaffa sig
nytt kunnande eller fördjupa kunskaperna inom hantverksmässig livsmedelsförädling. Utbildningen inom Mathantverk ordnades två gånger under projekttiden och en utbildning pågick under á 1½ år.

I och med utbildningen inom hantverksmässig livsmedelsförädling bidrar projektverksamheten till att introducera en ny företagsform på landsbygden och bidra till att öka utkomstmöjligheterna för mathantverkare på landsbygden

Rapporten är skriven av projektledare Ann-Louise Erlund. 

https://www.novia.fi/forskning/novias-publikationsserie/serie-r-rapporter

 Bild: Manual för utbildning inom mathanverk - smak kvalité & identitet

Gå till "Nyheter "