4.12.2018

Ny publikation: HUPS! för YH

Capture5

Nina Hillo och Eeva Joutsenlahti vid Yrkeshögskolan Novia har gett ut en publikation om metoden HUPS. 

Publikationen ges ut i Yrkeshögskolan Novias egen serie. 

"HUPS! för YH" är ett läromedel där man beskriver en metod som kan stöda studerande att utveckla valkompetens, och se möjligheter genom en handledd HUPS-process med tillhörande övningar riktade mot framtiden.

Läromedlet beskriver hur man kan gå tillväga när man skapar en HUPS-process med sina studerande, och teorin finns beskriven i lättfattliga faktarutor. Processens övningar finns också presenterade i läromedlet.

"HUPS! för YH" riktar sig till vägledare, studiehandledare och lärare. 
Modellen kommer från projektet UTUA och från handboken ”Tulevaisuus paljon mahdollista” som utarbetats i projekten ”Get a Life” och ”KOUKKU” vid Framtidsforskningsinstitutet vid Åbo universitet.

Läs hela publikationen här. 

Gå till "Nyheter "