23.11.2018

Ny publikation från Yrkeshögskolan Novia om hydrobiologi

Chrysochromulina 500xlugol GoF SirpaLehtinen

Artikeln är ett samarbete mellan Andreas Lindén, specialforskare vid Yrkehögskolan Novia, Louise Forsblom på Åbo Akademi och Sirpa Lehtinen på SYKE . 

Författarna undersökte spatiala likheter och skillnader i populationsdynamiken hos sex olika typer av växtplankton i Östersjön. Speciellt fokus låg på i vilken grad hela Östersjön kan betraktas som en enhetlig population där mätningarna ses som justerade replikat, eller om man hellre borde granska olika delar av Östersjön, eller rentav varje provtagningsstation som skilda populationer.

Populationsväxlingarna var i allmänhet mycket synkrona mellan stationerna och betedde sig enligt liknande mönster. De olika rumsliga skalorna vara ganska jämnstarka i hur väl de kunde förklara variation i hela systemet. Då vi vill studera generella mönster och trender, förlorar vi således inte särskilt mycket information med att ganska Östersjön som en och samma population.

Läs mera om pubklikationen här:  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10750-018-3826-2

Foto: Sirpa Lehtinen

Gå till "Nyheter "