22.2.2022

Ny publikation från Resursstarka barn

illustration lekande barn

Rapporten ”Resursstarka barn – observations- och reflektionsmodell för att stöda barns sociala och emotionella kompetenser” har publicerats i Novias egna publikationsserie i februari 2022.  

Rapporten är skriven av Lena Storbacka-Järvinen och Pia Liljeroth vid Yrkeshögskolan Novia och beskriver en observations- och reflektionsmodell som producerats inom Novias projekt Resursstarka barn – stöd till socialt utsatta barn inom småbarnspedagogiken. Modellen kan fungera som stöd för personal inom småbarnspedagogiken, för att få hjälp i att stöda barns sociala och emotionella kompetenser, samt att stöda de barn som behöver extra stöd.  

Observations- och reflektionsmodellen består av tre faser. I den första fasen bekantar sig personalen med hela publikationen och gör nödvändiga förberedelser inför observationer och reflektioner. I den andra fasen utförs observationer av en barngrupp. Därefter görs reflektioner i personalteamet eller individuellt kring det insamlade materialet och en plan för utveckling av arbetet för att stöda barns sociala och emotionella kompetenser i barngruppen görs. I den tredje fasen observeras enskilda barn och på basen av personalteamets reflektioner kan stödåtgärder införas för de barn som har behov av extra stöd i sociala och emotionella kompetenser. 

Observations- och reflektionsmodellen har producerats inom Yrkeshögskolan Novias projekt Resursstarka barn – stöd till socialt utsatta barn inom småbarnspedagogiken (2020–2022). Projektet finansieras av Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet.  

För mer om projektet se: https://resursstarkabarnprojekt.com/  

Om publikationen 

Resursstarka barn – observations- och reflektionsmodell för att stöda barns sociala och emotionella kompetenser  

Lena Storbacka-Järvinen, Pia Liljeroth 

Illustration och grafisk design: Jenny Wiik 

Serie: R Rapporter 2/2022  

ISBN 978-952-7048-80-1  

ISBN 978-952-7048-79-5 (Online)  

ISSN 1799-4179  

 

Gå till "Nyheter "