16.11.2018

Novias projekt Stora Komet håller slutseminarium

skateboard 1869727 340

Skedet då unga vuxna ska gå över från andra till tredje stadiet kan vara utmanande i en värld där man förväntas vara flexibel, digital och självgående.

Många behöver vägledning för att komma på rätt spår. Det här har projektet Stora Komet - som koordineras av Yrkeshögskolan Novia jobbat med.
Projektet Stora Komet - vägledningsprojekt på svenska i Nyland har sedan 2016 arbetat med lärare och karriärvägledare för att utveckla metoder och verktyg för vägledning, och med studerande för att hjälpa dem hitta verktygen för att se sina möjligheter. Behovet av att skapa ett samarbetsforum på svenska har varit uppenbart.

Det ska inte behöva vara svårt att för en ung person att hitta rätt inriktning på studierna, eller för en som utfört sin värnplikt att komma in i arbetslivet. Vad som behövs är smidiga studiestigar och rätt stödtjänster så att riskerna för studieavbrott eller marginalisering och utanförskap minimeras. Stora Komet har fokuserat på att utveckla metoder för att effektivera de tjänster som finns till hands, och för att fylla de tomrum som finns inom karriärvägledningen i dag.

Projektet Stora Komet, som avslutas i februari 2019, ordnar tillsammans med projektet Smidiga övergångar i Svenskfinland ett seminarium den 21 november på G18 i Helsingfors. De senaste projektresultaten inom vägledning, kamratstödsmodell och mentorskapsprogram samt studiestigar presenteras av bland andra Dana Björkström-Jung, projektledare vid Yrkeshögskolan Novia och Jessica Lerche från Luckan r.f. samt projektledare Harriet Bystedt, Smidiga övergångar, på Yrkesakademin i Österbotten.

I projektet Stora Komet deltar Yrkeshögskolan Novia (projektägare) och Luckan rf. (delgenomförare) med sina samarbetsparters från Nyland.
Pressen är välkommen med under dagen för att ta del av resultaten av projektet. Meddela gärna om du kommer!

Mera information ger:
Dana Björkström-Jung, projektledare vid Yrkeshögskolan Novia, dana.bjorkstrom-jung@novia.fi, +358 44 449 8445
Eeva Joutsenlahti, projektassistent vid Yrkeshögskolan Novia, eeva.joutsenlahti@novia.fi,+358 50 325 1837

 

Bild: Pixabay

Gå till "Nyheter "