7.2.2020

Novias projekt Smart Marina deltar i båtmässan i Helsingfors

Logo för projektet Smart Marina

Projektet Smart Marina deltar i båtmässan i Helsingfors som pågår mellan 7 och 16 februari.

Smart Marina jobbar för att skapa förutsättningar för skärgårdsmiljön och utveckla skärgårdsturismen genom att höja servicenivån i 34 småbåtshamnar i Östersjön. Syftet med projektet är att gästhamnarna skall kunna erbjuda hamngäster en högre kvalitet, service och säkerhet. Det uppnås delvis genom investeringar så som renovering av servicehus, nya servicebyggnader, flytbryggor och utveckling av betalnings- och bokningssystem. I hamnarna utförs också miljöinvesteringar.

Rasmus Karlsson, projektledare vid Yrkeshögskolan Novia, fungerar som koordinator för de åtta finska hamnarna som deltar i projektet. Projektägare för projektet är Åland Utvecklings Ab som skapar gemensamma aktiviteter och rekommenderar miljösmarta investeringar åt hamnarna.

Smart Marina deltar i mässan med nya samarbetspartnern Seastop. Projektet Seastop pågår till november 2020, deras målsättning är att höja servicenivån i 21 gästhamnar längs de historiska rutterna i Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar.

Mässbesökare hittar Smart Marina och Seastop i monter 4e39.

Mera information om Smart Marina finns på Novias hemsida: https://www.novia.fi/forskning/alla-projekt-pa-novia/bioekonomi/smart-marina-contemporary-harbours-with-soft-energy-technology

Mera information om mässan: https://vene.messukeskus.com/?lang=sv

Flyer för Smart Marina på båtmässa 2020

Gå till "Nyheter "