18.2.2020

Novias nya projekt ”moderna sagor” samlar in sagor och paketerar dem i digitalt format

Uppslagen bok med pop-up figurer och svävande bokstäver

Yrkeshögskolan Novia och Stiftelsen Juthbacka sr ger den klassiska kombinationen c-kassett och sagobok en uppgradering i projektet ”moderna sagor”.

Temat för projektet är interaktiv berättande i digitalt format. Projektets syfte är att samla in idéer till nya berättelser, bearbeta idéerna till en saga och ge sagan en digital plattform.

Under projektets gång ordnas workshops i grundskolor runtom i Österbotten, där barnen får dela med sig av sina sagor och berättelser. Berättelserna skrivs ner och en författare bearbetar dem till sagor. Sagorna illustreras och får en digital plattform.

- Vi vill också få med nyanlända barnfamiljer i projektet så kan vi ta del av deras berättarteknik samt skapa sagor som kanske ger helt unika upplevelser, säger Tobias Björkskog, projektledare.

Projektet ska resultera i en interaktiv applikation där användaren kan ”vända blad” genom att trycka på en pil som tar en till nästa sida, samt utföra olika val i sagan som förändrar sagans gång, lite som ett spel. Applikationen ska även fungera som en vanlig saga, dvs med fina illustrationer i bakgrunden och en röst som spelas upp samtidigt som text visas.

Moderna sagor:
Projektet pågår under tiden 1.8.2019 – 30.4.2021.
Finansiär är Leader – Aktion Österbotten samt Svenska Kulturfonden.

För mer information vänligen kontakta:
Tobias Björkskog, projektledare vid Yrkeshögskolan Novia

Bild: Pixabay. 

Gå till "Nyheter "