17.4.2019

Novia är med och arrangerar Österbottens delaktighetsarena

Capture11

Vad innebär delaktighet i samhället, och hur kan vi göra så att så många som möjligt ska känna sig delaktiga? Det här är frågor som tas upp på Österbottens delaktighetsarena 24 april.

En lyckad delaktighet betyder i praktiken att invånare och klienter, precis som du och jag, har möjlighet till en smidig och aktiv vardag där vi kan påverka vårt samhälle, vår livsmiljö och service.
Under Österbottens delaktighetsarena får vi ta del av olika perspektiv på delaktighet genom föreläsningar, workshopar och en minimässa där vi får se digitala nyheter och tjänster i vardagen presenteras.

Den huvudsakliga målgruppen för evenemanget är personer som i sitt arbete eller på fritiden arbetar med att främja delaktighet och påverkningsmöjligheter i samhället, till exempel föreningar och organisationer, anställda inom stat och kommun, förtroendevalda och aktörer och företagare inom social- och hälsovården och välfärdssektorn.

Under dagen kommer vi att behandla fyra olika teman om delaktighet genom föreläsningar och workshoppar.
Årets teman är ”alla med” där vi diskuterar hur delaktighet ändrat i dagens österbottniska samhälle, ”klienterna som förnyare” där vi tar upp klienternas behov i relation till tjänsteproducenternas utbud, ”delaktig i arbetslivet” som berör olika typer av sysselsättande verksamhet och ”den digitala vardagen” där vi testar och diskuterar olika hjälpmedel inom främst social- och hälsovårdstjänsterna.
Delaktighetsarenan är ett årligen återkommande evenemang som i år ordnas av bland andra Yrkeshögskolan Novia, Österbottens Förbund och Österbottens föreningar.

Evenemanget hålls på Alere, Wolffskavägen 31 i Vasa, 24.4.2019 klockan 9-19 och riktar sig till alla som är intresserade av att påverka och utveckla vårt gemensamma samhälle.

Mera information och program: https://www.dittosterbotten.fi/assets/11/Osallisuusareena/20190424-Delaktighetsarenans-broschyr-och-program.pdf

Mera information:
Yrkeshögskolan Novia, FoU-ledare Annika Wentjärvi, tel: 044 7805 459

Gå till "Nyheter "