7.5.2021

La Forza delle Stelle – Ett unikt konstnärligt forskningsprojekt där 1600-talet och 2020-talet möts

LFDS 1920x1080

På fredag 7 maj kan du ta del av högklassig barockföreställning från ditt egna vardagsrum. Barock Ostrobothnia barockorkestern under ledning av Aira Maria Lehtipuu samt Kajsa Dahlbäcks barocksångklass framför Alessandro Stradellas (1639-1682) serenata La forza delle stelle.

På 1600-talet trodde man att musiken hade kraft att beröra lyssnaren direkt genom kroppen, musiken påverkade balansen mellan kroppsvätskorna och därmed de mänskliga känslorna. Syftet var att förmedla det känslomässiga innehållet av vokalmusikens texter på ett sätt som var så förståeligt och berörande som möjligt, och detta gällde inte bara sångarna utan också instrumentalisterna. Precis som vokalmusik så förmedlar även instrumentalmusik emotionella betydelser och när musikerna själva känner de olika effekterna av musiken så kan de också bättre förmedla den till publiken.

I projektet La Forza delle Stelle har man arbetat med ovanstående principer i åtanke. Målet med den konstnärliga forskningen har varit att undersöka hur utvalda icke-standardiserade, tvärkonstnärliga arbetsmetoder påverkar individens konstnärliga uttryck samt hur slutresultatets bakgrundsarbete (uppförandet av serenatan) påverkar musikernas motivation och individuella utveckling.

Under läsåret har barockmusikutbildningarna vid Yrkeshögskolan Novia arbetat med Alessandro Stradellas serenata Il Damone – La Forza delle Stelle, till Sebastiano Baldinis libretto. Instrumentalisterna bekantat sig med italienska språket, kulturen, konsten och musiken för att leverera en så trovärdig och känslomässig serenata som möjligt.

Resultatet av forskningsprojektet blir föreställningen La Forza delle Stelle. Verket görs som en normal föreställning, men med anledning av coronarestriktionerna har verket spelats in på video och publiceras på Schamansalens hemsida 7.5 kl.18.

För Novias studerande avslutas projektet med föreställningen, men arbetsgruppen fortsätter arbetet med forskningsprojektet.

”Vi kommer att utföra enkäter med studerande som deltagit i föreställningen och genom den får vi fram studerandes erfarenheter av arbetsprocessen. Erfarenheterna sammanställs till publikationer”, säger Kajsa Dahlbäck, lektor vid Yrkeshögskolan Novia

Forskningsprojektets arbetsgrupp består av Yrkeshögskolan Novias lektorer Kajsa Dahlbäck, Aira Maria Lehtipuu och Petteri Pitko. Regissör-koreograf Jani Sunnarborg samt dansare Anna Mustonen och cembalist Marianna Henriksson har medverkat som instruktörer.

 

Gå till "Nyheter "