23.1.2019

Kolumn i VN: Varmare klimat påverkar flyttfåglarna

bird 1867066 340

Klimatförändringarna i vårt land påverkar både miljö och djur. Exempelvis ökar konkurrensen om övervintringshabitat bland våra fåglar, skriver Andreas Otterbeck vid forskarkollegiet inom bioekonomi vid Yrkeshögskolan Novia. 

I sin kolumn skriver Otterbeck att den största nuvarande ökningen i andelen övervintrare i Finland har observerats bland sjöfåglar som normalt flyttar till södra Östersjön och Nordsjön.Orsaken till den här förändringen är att högre temperaturer som håller vattnen isfria helt enkelt möjliggjort övervintring för arter som är beroende av öppet vatten. Hur landfåglar påverkas är mera osäkert och enstaka arter har även blivit mera migrerande.

"Då klimatet är i förändring har vi forskare en plikt att lyfta fram frågor som är av betydelse för Finlands framtida förvaltning och landets internationella skyldighet att skydda fågel- och djurarter", skriver Otterbeck. 

Kolumnen publicerades i tidningen Västra Nyland 22 januari 2019 och kan läsas i sin helhet här

Andreas Otterbeck är projektforskare vid Forskarkollegiet inom bioekonomi vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg.

 

 

Bild: Pixabay

Gå till "Nyheter "