11.6.2019

Kolumn i VN: De rätta valen

flower 4253120 340

Novias specialforskare Otto Långvik funderar kring om vi är rätt rustade för att uppnå regeringens mål om ett klimatneutralt Finland 2035.

Det nya regeringsprogrammet utlovar en faktabaserad politik med en målsättning om att Finland ska vara klimatneutralt senast 2035.
Det här betyder at det behövs ordentliga åtgärder och prioriteringar.

”Jag vågar påstå att det är fullt möjligt att lösa problemen med hållbar utveckling, fossila bränslen och förnyelsebara material. Vetenskapsmän, forskare, ingenjörer och ekonomer kan lösa också de svåra problemen, de är inte oöverkomliga. Men det krävs tillräckligt med tid och resurser samt rätta prioriteringar. (...) Har man i Finland gett mera resurser till forskning, utveckling och undervisning under de senaste åren?

Läs hela kolumnen här: https://www.vastranyland.fi/artikel/de-ratta-valen/.

Långvik är specialforskare vid Forskarkollegiet inom bioekonomi vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg.
Kolumnen har publicerats i Västra Nyland, 11.6 2019.

Bild: Pixabay.com

 

Gå till "Nyheter "