5.3.2019

Kända namn inom biogas samlas i Vasa

environment 3751682 340

Hur kan Vasaregionen lagra energi på ett smartare sätt i framtiden? Sådana frågor tar man upp då projekten Gas CoE och Energilagring i vårt framtida koldioxidsnåla samhälle vid Yrkeshögskolan Novia i samarbete med ÅA, VAMK och Vasa Universitet ordnar seminarium.

Flera kända namn inom branschen kommer att vara med på seminariet som avslutas med en paneldiskussion med flera av regionens specialister.
Dagens huvudtalare är Jon Hovland, chefsforskare på SINTEF, en av Europas största oberoende forskningsorganisationer. Hovland är specialist på miljöteknologi och har skrivit ett flertal böcker om biogasens fördelar.
Vi får också höra anföranden av Niklas Wägar, direktör för teknologi och produkter på avdelningen Energy solutions på Wärtsilä, och av Pekka Simell på forskningsinstitutet VTT Finland.

Gas CoE har varit i gång sedan 2017 och fokuserat på att förstärka regionens gasrelaterade utbildnings-, utvecklings-, demonstrations- och forskningsverksamhet. Nu avslutas projektet i samband med seminariet som är ett samarbete med projektet Energilagring i vårt framtida koldioxidsnåla samhälle.

Under projekttiden har man inom Gas CoE jobbat med att kartlägga det lokala gasinfrastrukturnätet för att se hurdant behov av forskning och utveckling det finns i regionen. Man har därefter tagit fram demomiljöer där man testat gasteknologi och integrering av gasinfrastruktur i forskning, utveckling och i undervisningen. Efter det här har man gjort upp en gemensam forskningsagenda för att verksamheten i regionen skall förstärkas till ett kompetenskluster.
Under slutseminariet får vi också ta del av en vetenskaplig analys om vad en hållbar, lokal gasinfrastruktur är och hur den kan fungera som ett riktgivande instrument då man vill utveckla olika komponenter för den hållbara gasinfrastrukturen i regionen.

Projektet ”energilagring i vårt framtida koldioxidsnåla samhälle” pågår fram till april 2020. Genom seminariet hoppas man kunna lyfta fram de aktiviteter projektet jobbar med i vår region för att skapa en koordinerad verksamhet kring ett koldioxidsnålt samhälle och dess energilagring.

Seminariet hålls 11.4.2019 klockan 12:00-16:00, Auditorium Florence- Wolffskavägen 31 (Novia).


Program:
Theme: Transitioning into an All- Renewable Energy Future
Master of Ceremonies: Satu Laitila

12:05- 12:20 Opening Remarks: John Dahlbacka
Project Representatives
12: 20-12:40 Gas CoE- Cataldo De Blasio
12: 40-13:00 Energy Storage- Cynthia Söderbacka
Guest Speakers
13:00-13:45: Jon Hovland
13:45-14:05:  Niklas Wägar- Wärtsilä
14:10-14:30:  Pekka Simell- VTT Finland
14:30-15:00 Coffee Break
15:00-16:00 Panel Discussion

 

Mera information:
Novia: Cynthia Söderbacka, projektledare, 0505934068
ÅA: Satu Laitila: 046 9201 968

 

Bild: Pixabay.com

Gå till "Nyheter "