17.11.2021

FUI-Fika 23.11: ”Hur kan vi stärka vårdpersonalens välmående?”

FUIfika fb linkedin2

I Yrkeshögskolan Novias FUI-Fika den 23 november kl.14.00 presenterar Carina Gädda och Camilla Pitkänen projektet ”Välmående omsorg”. Projektets mål är att förbättra vårdpersonalens välmående i arbetet.  

En god äldreomsorg av hög kvalitet är den mest aktuella utmaningen för social- och hälsovårdssektorn. Detta arbete ställer höga krav på vårdpersonalens ork och kunnande och därmed är deras arbetsvälmående i riskzonen. För att säkra behovet av en god och trygg vård på ålderns höst är det av yttersta vikt att vårdpersonalens välmående säkras. 

Välmående omsorgs expertnätverk introducerar nya metoder som stärker personalens resiliens kring aktuella utmaningar i deras arbetsvardag, inspirerar dem att utveckla sina arbetsprocesser med hjälp av metoder och verktyg inom Lean och servicedesign samt stöder och inspirerar till ett ledarskap som främjar arbetsvälmående och förändringsberedskap. Projektets expertnätverk jobbar tillsammans med personalen kring att stärka och förbättra välmåendet via workshopar, webbinarier och mentorsgrupper. Projektet riktas till vårdpersonal på äldreomsorgsenheter i Birkaland, Egentliga Finland, Österbotten och Nyland. 

Om presentatörerna 

Carina Gädda är fortbildningsplanerare vid Yrkeshögskolan Novia samt sakkunnig inom Lean.  Hon är utbildningsledare för utbildningsprogrammet till röntgenskötare och har varit med i Välmående Omsorg-projektet sedan starten 2019. Carina förkovrar sig i hälsoteknologi så fort tillfälle ges. 

Camilla Pitkänen är fortbildningsplanerare vid Yrkeshögskolan Novia. Hon har en diger erfarenhet från akutpsykiatrin, där hon arbetat som psykiatrisk sjukskötare och familjeterapeut. I projektet Välmående Omsorg är Camilla den kreativa innovatören när det gäller kommunikation bland vårdpersonalen och förmän. 

FUI-Fika är ett återkommande webbinarium, där Novia bjuder in samarbetspartners och andra gäster för att diskutera aktuella teman i anknytning till forskning, utveckling och innovation. Temat för höstens webbinarier är hållbarhet. FUI-Fika är en del av Temaåret för forskningsbaserad kunskap. 

Anslut till fikat via Microsoft Teams
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting

Gå till "Nyheter "