10.5.2021

FUI Fika 19.5: Från agroforestry till måltidspedagogik - forska för att bidra till omställning

FUIfika fb linkedin

I FUI-Fika - RDI Talks den 19 maj får vi lära oss mera om hållbara produktionsmetoder när FUI-Fika gästas av Johanna Björklund från Örebros universitet. Rubriken för fikat är "Från agroforestry till måltidspedagogik - att forska för att bidra till omställning".

Mat är något som berör alla och som är en avgörande drivkraft till de stora miljöutmaningarna vi står inför, liksom för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Den förändring vi behöver göra kräver ett paradigmskifte så väl i vad vi äter som hur maten är producerad. Johanna kommer att prata om maten från jord till bord, från hållbara produktionsmetoder till att använda skollunchen som ett pedagogiskt redskap i att lära för hållbar utveckling.

Johanna Bjorklund

Johanna Björklund är agronom och lektor i miljövetenskap vid Örebro universitet i Sverige. Hon har arbetat i båda ändarna av livsmedelssystemet, med systemansats för att studera och utveckla hållbara sätt att producera livsmedel i deltagardrivna forskningsprojekt, bland annat kring agroforestry ”Hållbar livsmedelsproduktion i Sverige - att odla och äta från perenna system”, och som följeforskare i utvecklingsprojekt kring miljö- och klimatanpassning av mat i offentliga storkök. Tillsammans med ett par pilotskolor utvecklar hon en modell för handlingsinriktat och reflekterande lärande utifrån skolmåltiden, "Mat i lärande", som kan anpassas och användas regionalt och nationellt. Det handlar om skolutveckling, om en förändring av skolans inre arbetssätt. Johanna Björklund är också ansvarig för Måltidsekologprogrammet vid universitet och undervisar i mat och miljöfrågor.

FUI Fika – RDI Talks hålls den 19.5, kl.14.00 i Microsoft Teams. Tillfället kräver ingen förhandsanmälan, anslut till webbinariet via länken nedan.

FUI-Fika är ett återkommande webbinarium varje månad, där Novia bjuder in samarbetspartners och andra gäster för att diskutera aktuella teman i anknytning till forskning, utveckling och innovation. Temat för vårens webbinarier är nordisk samverkan. FUI-Fika är en del av Teamåret för forskningsbaserad kunskap. 

Gå till "Nyheter "