4.2.2022

Från scen till soffa – inspiration för digitala lösningar

person med dator computer laptop unsplash

Yrkeshögskolan Novias och KulturÖsterbottens projekt arrangerar en inspirationslördag den 19 februari om digitala lösningar. 

Går du och funderar på hur din produktion ska kunna tillgängliggöras digitalt? Eller är du bara nyfiken på spännande digitala lösningar som erbjuds och används? Då är du välkommen med på vår inspirationsdag riktade till musikscener, körer och scenkonst! Under dagen talar vi lite grann om teknik, men mycket om innehåll! Vårt mål är att du ska bli inspirerad av olika sätt att presentera och levandegöra musik och scenkonst digitalt.

Tidpunkt: lördag den 19 februari 2022 kl. 10-13. Tillfället ordnas digitalt via Teams.

Anmäl dig senast torsdagen 17.2 2022 via forms 

Programmet i pdf. 

Program

Digitalkultur till seniorer – en lyxkryssning

Nina Dahl-Tallgren från Wasa Teater presenterar den fiktiva resan med hemlig destination, som teatern utfört via en digital plattform, för pensionärer och inom äldreomsorgen. De interaktiva aktiviteterna under resan består av hälsofrämjande teaterövningar som tilltalar deltagarnas sinnen, minnet, kreativitet och fantasi.

Kulturens tillgänglighet – en mänsklig rättighet

Konserthuschef Roger Norén berättar om Studio Acusticums arbete med att, med hjälp av digital teknik, nå målgrupper som av olika anledningar inte kan ta sig till konserthuset.

Digital scenkonst och marknadsföring

Ann-Cathrine Fröjdö, projektledare och Robin Olsson, Chef PR & Kommunikation från Riksteatern i Sverige pratar om nya konstnärliga format och kulturnät samt digital varumärkeskommunikation i podcastnätverk. De delar med sig av insikter från avslutade och pågående projekt på Riksteatern.

11.30 - 11.45 PAUS

Musiklektioner via zoom

Vicky (O'Neon) Österberg, trummis och percussionist, ger oss en inblick i sin digitala undervisningsmiljö. Hon delar med sig av sina erfarenheter av digitaliseringens möjligheter att nå ut till (nya) elever både i sin hemstad men även nationellt och internationellt. Hur lyckas med musiklektioner över nätet? Vilka tekniska lösningar behövs? Hur marknadsföra på sociala medier? Detta och mycket mer kommer att diskuteras.

När kören blev digital och vi var ensamma men tillsammans

Våren 2020 och lockdown i pandemi-Finland stoppade i princip all hobbymusikverksamhet. En berättelse med hög igenkänningsfaktor, om den desperata verkligheten bakom kulisserna då ingenting längre var som det skulle. Henrik Lillhannus, verksamhetsledare vid Finlands svenska musik- och sångförbund (FSSM) berättar om satsningen på Svenskfinlands största virtualkör som innebar ett hopp in i det okända.

Diskussion/Frågor

 


 Arrangör: Projektet Kulturresiliens i ”det nya normala”. Projektet vill hjälpa kulturarbetare och föreningar att hitta verktyg för att erbjuda högkvalitativa digitala kulturupplevelser genom att erbjuda skräddarsydda fortbildningar, föreläsningar och kurser. Projektpartners är Yrkeshögskolan Novia och KulturÖsterbotten med finansiering via Österbottens förbund.

 

Kulturresiliens alla logon

Gå till "Nyheter "