11.12.2019

Framtidens sjömän diskuteras i podcast

19

Yrkeshögskolan Novias lektor Peter Björkroth för en intressant diskussion i sin podcast med Agnieszka Hynnekleiv, forskarstuderande från Wester Norway UAS. I avsnittet diskuteras besättningens psykologiska egenskaper och hur teknologi och arbete skall planeras utgående från mänskans behov, dvs utgående från såkallad Human Factor vetenskap. Diskussionen tar avstamp från Hynnekleivs forskning.

Hynnekleivs bakgrund är inom psykologi och hon lyfter fram det goda med ”mjuka kunskaper” och påpekar att egenskaper är något som kan tränas upp. Ju bättre man känner sig själv, desto enklare är det att urskilja om en känsla är på riktigt eller bara en känsla, t.ex. om kroppen är trött eller om man bara känner sig trött.

Avsnittet med Agnieszka Hynnekleiv är uppdelat i två delar och finns tillgängligt på Soundcloud. 

Lyssna här: https://soundcloud.com/peter-m-bjorkroth

Gå till "Nyheter "