8.12.2021

Företagare i Egentliga Finland – vill du bli vassare på digital affärsverksamhet?

Bild tagen ovanifrån, 4 personer sitter runt ett bor med dator och anteckningsmaterial

Tillsammans mot det nya normala – digitalt är en företagarutbildning som ger dig, dina anställda och ditt företag möjlighet att utvecklas och bli bättre på digitala arbetsmoment. Tillsammans startar i januari 2022 och riktar sig till svensktalande mikroföretagare i Egentliga Finland. Utbildningen är kostnadsfri och ordnas av Yrkeshögskolan Novia och Egentliga Finlands Företagare rf. 

Projektet Tillsammans mot det nya normala – digitalt består av en företagarutbildning som startar i januari 2022 och pågår till slutet av sommaren 2023 som innefattar cirka två veckors arbetstid. Tillsammans erbjuder svenskspråkiga mikroföretagare (färre än 10 anställda) i Egentliga Finland möjlighet att utöka och skärpa sina kunskaper i digital affärsverksamhet och bli bättre på att hantera förändring och osäkerhet. Tillsammans erbjuder de deltagande företagen ett heltäckande paket som består av temadagar, verkstäder, gruppträffar, information och evenemang. Innehållet är konkret och handgripligt och behandlar teman som marknadsföring, försäljning, lönsamhet, sociala medier och extern digital synlighet. Deltagande är kostnadsfritt. Träffarna äger rum både fysiskt i olika delar av Åboland samt på distans. 

Skärgården har många mikroföretag 

I skärgården är en majoritet av företagen mikroföretag och i Egentliga Finlands skärgård har en majoritet av företagarna och anställda svenska som modersmål. Dessa mikroföretag nås dåligt av regionala och nationella utvecklingsprojekt, som ofta fungerar på finska eller engelska. Enligt undersökningar har mikroföretag varken tid för digital utveckling, eller kompetens att veta vad exakt de ska utveckla. Dessutom har de ofta behov av ökad kunskap i det egna företagets ekonomi, digital försäljning och marknadsföring. 

Tillsammans mål är att stärka företagens och de anställdas digitala kompetens och öka möjligheterna till samarbete mellan olika företag för att skapa mer kundinriktade lösningar i en digital omgivning. Man vill i projektet även stärka företagarnas och de anställdas förmåga att hantera osäkerhet, genom att erbjuda deltagarna metoder och verktyg för detta. 

Tillsammans mot det nya normala – digitalt ordnas av Yrkeshögskolan Novia och Egentliga Finlands Företagare rf. Novia har diger erfarenhet av att genomföra projekt och kan uppvisa resultat för lyckat samarbete i projekt med småföretag. Inom högskolan finns kunskap inom digitalisering, tjänsteutveckling, ledarskap och företagsekonomi, vilket kan användas effektivt under digital kompetensökning bland mikroföretag.  

Egentliga Finlands Företagare rf är en av regionföreningarna i Företagarna i Finland. Till Egentliga Finlands Företagare rf hör cirka 7500 regionala företag. Organisationen har en central roll som samhällelig och regional intressebevakare, och erbjuder företagare tjänster i alla företagandets utvecklingsfaser. Egentliga Finlands Företagare rf har en långvarig erfarenhet av att samarbeta med företagare kring deras utveckling. 

Anmäl dig till utbildningen och Kickoff senast 16.1.2022

Vill du eller ditt team vara med? Välkommen! Anmäl dig via forms. Sista anmälningsdag 16.1.2022. 

Torsdag 20.1 ordnas Kickoff för utbildningen, du kan delat på plats i Åbo eller online. Anmäl dig via Mira Network. 

Följ Tillsammans på Facebook för att få den senaste informationen.

För mera information kontakta

Oskar Siegfrids, projektledare, Yrkeshögskolan Novia 
E-post: oskar.siegfrids@novia.fi 
Tel. 050 563 0162 

Tove Hagström, projektledare, Egentliga Finlands Företagare rf 
E-post: tove.hagstrom@yrittajat.fi 
Tel: 045 895 8689 

 

Gå till "Nyheter "