20.9.2021

Finlands skogscentral och Novia samarbetar kring projekt om tillvaratagande av träaska

Aska

Projektet ASH2CARBON (Ash to Carbon) är ett samarbete mellan Finlands skogscentral och Yrkeshögskolan Novia. Syftet är att kartlägga tillgången på träaska som uppstår i biovärmecentraler och kraftverk i Österbotten. Projektet kommer även utreda möjligheterna för nya användningsområden för askan samt utreda vilken inverkan askgödslingen har på skogens förmåga att binda koldioxid.

Projektet strävar efter att nå företag främst inom energiproduktion, cirkulär ekonomi, skogsbruk samt skogsägare. Informationsverksamheten förverkligas genom ordnande av workshoppar, studieresor, webbinarier eller seminarier, innehåll i sociala medier och genom direktkontakt till företagen inom energiproduktionen.

Projektets målsättningar är att kartlägga tillgången på träaska och analysera sammansättning utgående från energivedsslag. Projektet ska också utreda möjligheten till logistiska lösningar och koordinerad insamling samt utreda allmänna askgödslingsmöjligheter i Österbotten.

Utöver detta ska projektet även:

  •  Utreda tillgången på andra kväverika biprodukter som är lämpliga att kombinera med aska.
  •  Undersöka nya tillämpningar för träaskan i samarbete med aktörer.
  • Informera skogsägare och aktörer inom skogsbranschen om askgödslingens effekter på trädens tillväxt, koldioxidbindning samt övriga effekter på markvegetationen.
  • Förslag till fortsatta åtgärder, samt om projektresultatet visar ett behov av fortsättningsprojekt (ASH2CARBON 2.0).
  • Efter avslutat projekt förväntas bättre kännedom om askans nuvarande hantering och utvecklingsförslag gällande optimering av askans användning och värde genom tillämpningar som främjar kolbindning och cirkulär ekonomi.
  • Som resultat förväntas också att nya möjligheter öppnas för nya produkter och tjänster.

Projektet pågår under tiden 1.8.2021-31.1.2023 och får merparten av finansieringen från Europeiska fonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

För nyheten på finska, gå till Finlands skogscentrals hemsida. 

För mera information kontakta
Yrkeshögskolan Novia
Projektledare Nina Åkerback
Nina.akerback@novia.fi
Tel. 050 440 5340

Foto: Unsplash 

 

Skogcentralens och Novias logo
Europeiska jordbruksfonden - europa investerar i landsbygdsområden

Gå till "Nyheter "