12.12.2018

Efterlyses: 70 svar om livet i Raseborg

forest 272595 340

Vid jul stängs enkäten som kartlägger livskvaliteten och miljöns tillstånd i Raseborg.  Det är Ruslan Gunko och hans projekt ”LES: Life quality in Raseborg” vid Yrkeshögskolan Novia som samlar in svaren. 

Sedan i slutet av september har Gunko, som är doktorand vid Yrkeshögskolan Novias forskarkollegium, fått in drygt 430 svar. Han är därmed nära att nå sitt mål på 500 enkätsvar.
Svaren på hur invånarna uppfattar miljön kommer att jämföras med de objektiva uppgifter som finns om läget i naturen. Resultatet ska ligga som grund för Gunkos doktorsavhandling.

Enkäten tar ungefär fyra minuter att fylla i och finns på finska, svenska och engelska. Man måste uppge sin adress men behöver inte uppge namn, och svaren behandlas konfidentiellt.

Här hittar du enkäten: novia.fi/les

Kontakt:
Ruslan Gunko,
ruslan.gunko@novia.fi, Tfn: 0414797306

 

Bild: Pixabay

 

Gå till "Nyheter "