13.10.2020

Digital workshop om direktförsäljning och alternativa matnätverk

en man som bär en låda med färska grönsaker

Hur kan företagare gynnas av direktförsäljning och hur ska vi få bukt på jordbrukets dåliga lönsamhet? Det är teman som diskuteras i den digitala workshoppen 22.10.

Workshoppen inleds med en föreläsning av Maria Ehrnström-Fuentes, forskardoktor i företagsledning och organisation vid Svenska Handelshögskolan Hanken. Ehrnström-Fuentes berättar om utmaningar och möjligheter att bygga upp mer hållbara och etiska livsmedelssystem med hjälp av alternativa matnätverk som till exempel REKO-nätverket eller andelsjordbruk. Utmaningar kan till exempel handla om att definiera och kontrollera vad som anses vara etiskt och hållbart när man har olika perspektiv, uppfattningar och relationer till mat. Föreläsningen baserar sig på forskning utförd inom REKO-nätverket i Finland under åren 2016–2018.

I workshoppens andra del diskuteras för- och nackdelar med direktförsäljning och alternativa matnätverk. I diskussionen deltar Rikard Korkman, SLC, Henrik Creutz, Malmgård, samt Runa-Linn Silander, Tallbacka trädgård och Emil Ekholm, Nitlax Highland Cattle som berättar om sina erfarenheter av direktförsäljning, andelsjordbruk och REKO-försäljning.

Workshoppen riktar sig främst till producenter och studerande som vill veta mer om direktförsäljning. Övriga intresserade är också välkomna.  Målsättning är att öka kunskapen om vad alternativa matnätverk är och vad man kan förvänta sig om man börjar med direktförsäljning av jordbruksprodukter.

Workshoppen arrangeras av Yrkeshögskolan Novias forskningsprojekt Lantbruk 2.0 som fokuserar på hållbart jordbruk, lokalproducerad mat och entreprenörskap. Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden.

Workshoppen är öppen för alla intresserade men kräver anmälan: https://network.novia.fi/Events/127/Apply

För mera information kontakta
Yrkeshögskolan Novia, projektledare Ulrika Dahlberg tel. 050 309 1076

Lantbruk 2.0 Logo

Gå till "Nyheter "