16.9.2020

Digital Workshop 22.10 om direktförsäljning och alternativa matnätverk

Lantbruk 2.0 workshop

Jordbrukets dåliga lönsamhet och dåliga producentpriser diskuteras ofta. Kan direktförsäljning vara en lösning för att förbättra gårdens lönsamhet? Vad kräver det av företagaren? Vad är alternativa matnätverk och varför finns de? Hur hittar lokalproducerade, högklassiga råvaror bäst till kunderna? Kom med och diskutera!

Den digitala workshoppen ordnas 22.10, kl. 13 - 16.00. Det är möjligt att delta endast i föreläsningen eller workshopen eller i båda två. Anmälningsformuläret hittar du på novianetwork. 

Föreläsning: Alternativa matnätverk - utmaningar och möjligheter ur ett etiskt och hållbart perspektiv 

Klockan 13.00-14.00
Maria Ehrnström-Fuentes, forskardoktor i företagsledning och organisation, Hanken

Under föreläsningen diskuteras utmaningar och möjligheter att bygga upp mer hållbara och etiska livsmedelssystem med hjälp av alternativa matnätverk som t.ex. REKO-nätverket eller andelsjordbruk (på engelska förkortat till CSA). Fokus ligger på en diskussion kring hur man ska kunna definiera och kontrollera vad som anses vara etiskt och hållbart när alla deltagare har olika perspektiv, uppfattningar och relationer till mat. Föreläsningen baserar sig på forskning utförd inom REKO-näteverket i Finland under åren 2016–2018.

Workshop: För- och nackdelar med direktförsäljning och alternativa matnätverk

Klockan: 14-16.00 
Andelsjordbruk, Rikard Korkman, SLC
Gårdsbutik, Henrik Creutz, Malmgård
REKO, Runa-Linn Silander, Tallbacka trädgård och Emil Ekholm, Nitlax Highland Cattle

Under workshopen berättar presentatörerna om sina erfarenheter av att sälja mat direkt till konsumenterna. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och delta i diskussionen och tillsammans tar vi fram för- och nackdelar med direktförsäljning och funderar på vad som kunde förbättras, ur både producentens och konsumentens synvinkel.

Workshopen ordnas av Lantbruk 2.0, som är Yrkeshögskolan Novias projekt. Projektet fokuserar på hållbart lantbruk, lokalproducerad mat och entreprenörskap och finansieras av Svenska kulturfonden. Under sommaren 2020 har projektet följt med nyländska rekoringar och analyserat priser och produktutbud.

 

Direktlänk till anmälan: https://network.novia.fi/Events/127/Apply

 

Lantbruk 2.0 Logo

 

 

 

 

 

Foto: Karin Lindroos/Studiofamiljen

 

Gå till "Nyheter "