9.11.2021

Digiboost utvecklar företagens kunskap i digital marknadsföring

Digiboost Workshop

Projektet Digiboost har som målsättning att öka små- och medelstora företagens kunnande i digital marknadsföring, med fokus på näringslivet i Jakobstadsregionen. Projektet utförs i samarbete mellan Yrkeshögkolan Novia och Utvecklingsbolaget Concordia i Jakobstad.

Företagen som deltar i projektet får skräddarsydd hjälp med att utveckla företagets digitala marknadsföring tillsammans med experter från Yrkeshögskolan Novia och studerande inom företagsekonomin. Under våren och sommaren har företagens behov kartlagts och i september hölls den första av tre verkstäder.

Förutom att de enskilda företagen i projektet får skräddarsydd hjälp, så kommer även en verktygsback att publiceras under våren 2022. Verktygsbacken kommer vara öppen och tillgänglig för alla.

"Vi ser ett enormt behov hos småföretag för stöd och konkret hjälp med den digitala marknadsföringen och försäljningen och hoppas samla enkla och effektiva verktyg som kan vara till hjälp för företagen", säger Hanna Guseff, forskningsledare vid Yrkeshögskolan Novia.

I projektet deltar 15 företag inom ett brett branschfält. Listan över intresserade företag är lång, och alla ryms inte med i det ettåriga projektet. Parterna ser en möjlighet till ett förhoppningsvis utökat projekt i framtiden.

Projektet finansieras av Österbottens förbund, med anslag från AKKE (stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna). Projektet utförs av Utvecklingsbolaget Concordia och Yrkeshögskolan Novia.

I projektet jobbar också Kim Friman, Anna-Lena Berglund, Michelle Björkholm och Håkan Sourander från Yrkeshögskolan Novia. 

Foto: Michelle Björkholm. 

Gå till "Nyheter "