19.8.2019

Det nordiska algprojektet TransAlgae avslutas i Umeå

IMG 20181017 104750 1

I drygt tre år har TransAlgae jobbat över de nordiska gränserna för att utveckla och sprida lösningar för odling av mikro- och makroalger i vårt klimat. Yrkeshögskolan Novia har stått för rötning och analyser av biometanpotentialen hos alger. Nu avslutas projektet.

Projektets slutseminarium hålls i Umeå 4 september klockan 10-17.
Två välrenommerade, externa experter fungerar som keynote speakers; Fredrik Gröndahl (Head of Department for Sustainable Development Environmental Science and Engineering (SEED) at the Royal Institute of Technology, KTH Stockholm) och Luisa Gouveia (Head of Autotrophic Microalgae Group Bioenergy Unit, National Laboratory of Energy and Geology (LNEG), Lisbon Portugal).

Vi får också ta del av projektresultaten från de olika högskolorna då bland andra Andreas Willfors, projektledare på Yrkeshögskolan Novia, föreläser. Till exempel får vi svar på frågor som: Går det att rena vatten med alger i Norden? Är alger ett bra substrat för biogasproduktion?

En av algernas egenskaper är att de kan ta tillvara näringsämnen från avloppsvatten och rökgaser som sedan kan användas till bioenergi och produkter. Algerna kan också tillgodogöra koldioxid från energiproduktion för att bygga upp biomassa med många olika användningsändamål.
På Yrkeshögskolan Novia har man arbetat med att ta reda på hur mycket biogas odlade mikroalger och norskt sjögräs kan ge. Man har också undersökt om det lönar sig att förbehandla dem. Mikroalgerna som använts i Novias tester har odlats i Sverige och sjögräset kommer från Norge.

Projektet TransAlgae har en total budget på 2,2 miljoner Euro och finansieras av Botnia-Atlantica, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västerbotten, Österbottens Förbund, Kempestiftelsen och Arctic Seaweed.
Huvudpart i projektet är Sveriges Lantbruksuniversitet och förutom Yrkeshögskolan Novia deltar Vasa Universitet, Biofuel Region, Mittuniversitetet, Nattviken Invest och NIBIO.

Kontakt:
Projektledare Andreas Willfors, andreas.willfors@novia.fi, tel: +358447805738

Anmälning:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M4ghMgsHbUiBbPF8Rxpxp8L0B1-wKxJEp0OG7dRqk3NUOTRRR1RDTDNKVkNVUEtESVI4WTZNVktTSyQlQCN0PWcu

Inbjudan till seminariet:
https://biofuelregion.se/wp-content/uploads/2019/08/2019-09-04-Invitation-to-TransAlgae-Conference-1.pdf

Info om projektet:
https://biofuelregion.se/projekt/transalgae/

 

TransAlgae

Gå till "Nyheter "