27.9.2021

ARPA - en tillämpad forskningsplattform för autonoma system

tre datorskärmar, kodning

Applied Research Platform for Autonomous Systems (ARPA) är ett treårigt FUI-projekt vid Turku AMK och Yrkeshögskolan Novia. Projektet är inriktat på att skapa en ambitiös ny plattform för tillämpad forskning med fokus på autonoma system, vilket möjliggör olika operatörers konkreta FUI-arbete inom området smarta driftsmiljöer.

Tillämpad forskning inom fjärrstyrda, automatiserade och autonoma system är ett globalt viktigt område för utvecklingsarbete och innovation, och Finland har betydande forskning inom området. Viktiga infrastrukturer för testning saknas dock fortfarande i stor utsträckning. ARPA ska utveckla en forskningsplattform och digitala tjänster för att testa tillförlitligheten och säkerheten hos autonoma system innan de introduceras på marknaden.

Bägge högskolor är starkt engagerade och erkända inom de utvalda expertisområdena genom omfattande investeringar, befintliga nätverk och samarbete samt pågående nationella och internationella projekt.

ARPA-projektet kombinerar flera expertområden hos yrkeshögskolorna:

  • Aboa Mares simulatorer
  • AVR Center
  • Artificiell intelligens
  • Cyber security lab
  • Engine and Powertrain Laboratory
  • Trådlös anslutning och 5G

Projektet leds av högskolorna och ARPA gör det möjligt att samla in data från tidigare utförda tester och tillämpad forskning utan att snedvrida konkurrensen på fältet. Projektet involverar experter och studerande från högskolorna, industripartners, små och medelstora företag, start-ups, myndigheter, forskningssamfund och internationella nätverk.

Utveckling och testning i samma forskningsmiljöer säkerställer resultatet är jämförbart och ger konsekvent information till utvecklare, forskare och myndigheter. Samtidigt stöder projektet lokala företags konkurrenskraft och öppnar möjligheter för internationella marknader.

Läs mer om Arpa på projektets hemsida

 Foto: Unsplash 

Gå till "Nyheter "