12.12.2018

Arbetsgrupp får finansiering av Koneen säätiö

flask 1481600 340

Patrik Karell vid Yrkeshögskolan Novia ingår i den arbetsgrupp som beviljats ett understöd på 255 000 euro från Koneen säätiö.

Arbetsgruppen består av forskare inom evolutionsbiologi, samhällvetenskap och naturresursförvaltning. Medlemmarna i gruppen är, förutom KarellJon Brommer (TY), Heikki Helanterä (OY), Lauri Rapeli (ÅA) och Timo Vuorisalo (TY).

Projektet är fyraårigt och finansieringen är för två doktorandprojekt som arbetsgruppen handleder, ett vid Åbo universitet och ett vid Uleåborgs universitet.

I det här tvärvetenskapliga projektet använder sig forskarna av en evolutionsbiologisk approach för att förstå hur samarbete och dynamik fungerar inom naturresursförvaltning. Den centrala frågeställningen är hur en samling aktörer tillsammans kan förvalta naturresurser på ett hållbart sätt.

Inom evolutionsbiologi använder man sig av spelteori för att förklara hur samarbete och konflikt uppstår och upprätthålls och samma spelteori används inom nationalekonomi för att förstå fördelaktiga beteenden och intressekonflikter ur ekonomiskt perspektiv.
Arbetsgruppen använder det här ramverket och tillgängliga statistiska data inom naturresursförvaltning för att undersöka hur vi människor tillsammans kan förvalta naturen och dess resurser på ett långsiktigt och hållbart sätt.

En sammanfattning av projektet  finns här. Sammanfattningen är skriven på finska. 

 

Bild: Pixabay

Gå till "Nyheter "