17.8.2020

Är sjunkande salthalt ett problem för djurplankton?

Louise Forsblom, Olivier Glippa och Lauri Kuismanen provtar sötvatten i Gennarbyviken, Raseborg

Lauri Kuismanen har publicerat sin pro gradu i journalen Crustaceana. Kuismanen har handletts av Jonna Engström-Öst, Olivier Glippa och Louise Forsblom, baserade vid Yrkeshögskolan Novia.

Kuismanen påvisade i sin pro gradu att hoppkräftan Eurytemora affinis, som är allmän i Östersjöns brackvatten och viktig föda för strömming och vassbuk, producerade flest ägg, samt kläckningsprocenten var högst i samma salthalt som arten lever i för nuvarande eller i högre salthalter. Resultatet är intressant eftersom det kan betyda att Eurytemora lever på gränsen för sin salthaltstolerans i Östersjön. Östersjöns salthalt sjunker långsamt över tid, och ytterligare sänkning kan betyda att arten lider och födan för planktonätande fisk minskar. 

Lauri Kuismanen, Louise Forsblom, Jonna Engström-Öst, Ulf Båmstedt & Olivier Glippa: Salinity effects on egg production, hatching, and survival of Eurytemora affinis (Copepoda, Calanoida). Crustaceana 93(3-5):429-445. https://doi.org/10.1163/15685403-00003988

 Abstrakt

Salinity is an important biodiversity regulating factor in the Baltic Sea, forming a physiological dispersal barrier for species. The salinity in the Baltic Sea has been predicted to decline due to increased precipitation and fewer saline water inflows from the ocean. This causes stress to species already living on the edge of their tolerances and can alter species compositions and interactions in ecosystems. Calanoid copepod resting eggs, originating from a known egg bank on the seabed in the western Gulf of Finland, were incubated in the laboratory. We monitored the hatching of the calanoid copepods Acartia sp. and Eurytemora affinis, as well as the survival to maturity of hatched Eurytemora affinis nauplii in salinities ranging from 0 to 25. Further, we also investigated salinity-related effects on body size and egg production. Based on the results of our generalized linear mixed model, peak hatching occurred within the salinity range 5-20 (6.3 at the study site). Body size was not affected by salinity and most eggs were produced in salinities of 5, 7.5 and 15. The results suggest that E. affinis lives on the edge of an optimal salinity and that a decline of salinity could affect the fitness of the local populations of the species.

 

Lauri Kuismanen och Olivier Glippa på en båt

Lauri Kuismanen och Olivier Glippa drar upp en fin cylinder av bottengyttja på Storfjärden, Hangö

 

Gå till "Nyheter "