1.4.2019

Ulrich Riese leder viltprojekt på Novia

Yrkeshögskolan Novias projektet ”Välmående av vilt” ska utveckla nya verksamhetsmodeller för jakt av vitsvanshjort och göra processen att få ut viltkött på marknaden lättare. Ulrich Riese tar vid som projektledare.

- Vi ska jobba med att hitta nya former för att ta hand om vitsvanshjorten som ökar kraftigt i landet. Vi kommer att se över både jakten på vitsvanshjorten, men också hanteringen av köttet från jakten, säger Ulrich Riese.

Enligt de prognoser som finns i dag kommer vitsvanshjorten att fortsätta att breda ut sig över landet och alltså öka i täthet. Redan i dag kräver avskjutningen av alla licenser på vitsvanshjort stora insatser av jaktlag och –föreningar, och den prognostiserade ökningen av stammen på vitsvanshjort kräver därför nya verksamhetsmodeller. Projektet ”Hyvinvointia riistasta - Välmående av vilt” ska ta tag i just det här

ulr

- Projektet är delvis säsongsbetonat eftersom jakten bara sker på hösten och vinterhalvåret. Just nu jobbar vi med förberedelser inför nästa säsong, vi talar med jaktföreningar och är i kontakt med Viltcentralen, hotell, restauranger och andra aktörer som hanterar vilt. Först efter nästa säsong kan vi börja titta på resultaten.

Genom att öppna upp jakten för gäster finns möjligheter att öka avskjutningen och samtidigt öka tillgången på viltkött på marknaden. Projektet ska därför parallellt jobba med att dels hitta fungerande verksamhetsmodeller för jaktföreningar- och jaktlag, och dels för försäljningen av okontrollerat viltkött till vidareförädlare, konsumenter och restauranger.

- Som jägare hoppas jag naturligtvis på att projektet ska resultera i att vi får se mera vilt på våra restauranger. Kött från frilevande vilt om något är när- och etisk producerat kött av djur som fått ströva fritt i en stressfri miljö. Det finns många fördelar med en ökad konsumtion av viltkött och dessutom finns en lång tradition i Finland att hantera och förädla vilt. Jag hoppas vi kan uppmuntra folk att använda köttet mera mångsidigt och föra traditionen med sina fantastiska recept vidare.

Projektet kommer även att ta fram informationspaket kring viltbruk, och hur ett hållbart viltbruk kan ge möjligheter för åretruntverksamhet för aktörer som är verksamma på landsbygden.

Finansieringen på drygt 400 000 euro kommer från EU och genom statliga bidrag för utveckling av landsbygden.
Yrkeshögskolan Novia leder projektet. Samarbetspartner är Svenska Handelshögskolan Hanken i Helsingfors, Brahea center vid Åbo Universitet och Finlands Viltcentral.

Projektet är tvåspråkigt och genomförs i Egentliga Finland, Nyland, Birkaland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Satakunda. Projekttiden är 1 januari 2019 till 31 juli 2021.

Läs mera: 

https://www.novia.fi/valmaendeavvilt/sv/

 

Gå till "Nyheter "