16.5.2019

Vad göra av all sten? Projekt på Novia med och ordnar tvåspråkigt infraseminarium

stone floor 1957484 1920

Visste du att Finland använder dubbelt mera stenmaterial per person än övriga länder i Europa? Det här betyder att det varje år uppstår tiotals miljoner ton stenmaterial från rivningsbranschen som kunde användas igen. 

På det tvåspråkiga seminariet Rethink Infra 28.5 i Dramasalen i Vasa presenteras nya möjligheter inom cirkulär ekonomi för byggbranschen. Hur kan man till exempel återanvända gammal asfalt, och vad står det i den nya handboken för användning av rivningsbetong i Vasaregionen? 

Seminariet ordnas av projektet InfraBotnia på Yrkeshögskolan Novia i samarbete med projektet Cirkulär Ekonomi Korsholm  på Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Infra ry / Rakennusteollisuus RT

Fritt inträde till seminariet, men anmäldig gärna via länken: https://www.infra-botnia.eu/rethink-infra/

Program:

13.00 – 13.05 Öppning – Avaus: projektledare Göran Östberg, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK - RENERGI circular economy hub

13.05 – 13.45 Purkutyöt-opas ja purkuhankkeen hankinnat yrittäjä, hallituksen pj. Katja Lehtonen, Ytekki Oy

13.45 – 14.10 Handbok för rivningsbetong i Vasaregionen - Purkubetonin käsikirja. Ing.stud. Ida Smedlund, slutarbete - Cirkulär Ekonomi Korsholm projektet

CE-märkning - CE-merkintä ympäristöpäällikkö Juha Laurila, Infra ry

14.10 – 14.35 Återvinning av asfalt - Asfaltin uusiokäyttö. Lektor Tom Lipkin, Novia

14.35 – 15.00 Tauko - Paus

15.00 – 15.25 Voimalaitostuhkista toimivia tuotteita infrarakentamiseen, Liiketoimintapäällikkö Jenni Nurmi, Ecolan Infra uusiomateriaalit

15.25 – 15.50 Maapörssissä kierrätetään ylijäämämaa-aineksia ja purkumateriaaleja. Johtaja Jari Nordström, Maapörssi Oy

15.50 – 16.00 Avslutningsord - Päätössanat., ympäristöpäällikkö Juha Laurila, Infra ry

Notera att seminariet är tvåspråkigt!

 

Infra Botnia

 

 

 

 

Bild: pixabay.com 

Gå till "FoU-pressmeddelanden"