11.6.2019

Novia med i två av Botnia Atlanticas sex nya projektsatsningar

chatting 3605368 340

Botnia-Atlanticas styrkommittémöte har valt att prioritera sex nya projekt till ett totalt värde av drygt fem miljoner euro. Yrkeshögskolan Novia är partner i två av projekten.

Det här bestämdes i Oslo 27 maj 2019. De två projekt där Novia medverkar som får finansiering är:

New Space Digital Economy Innovation Center (KvarkenSpaceEco)
Total budget 1 860 005 € varav Botnia-Atlantica finansierar 1 116 002 €
Projektet ska verkställa en struktur för ekonomisk utveckling inom rymdindustrin.
Partnerskapet delas av Vasa universitet, Yrkeshögskolan Novia, Aalto-universitetet, Åbo Akademi, Hanken Svenska Handelshögskolan, Vasa yrkeshögskola, Institutet för rymdfysik i Umeå, Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet.

Botnia Näring i Kretslopp - Ett strategiskt biogaskluster för att främja biogasproduktion i Botnia-Atlanticaregionen
Total budget 933 681 €, varav Botnia-Atlantica finansierar 560 208 €
Projektet ska utvärdera och testa innovativa lösningar för att förädla rötrest från biogasproduktion till en kommersiell gödselprodukt.
Partnerskapet delas av Stormossen Ab, Yrkeshögskolan Novia, Biofuel Region Bfr AB, Sveriges lantbruksuniversitet.


Övriga projektfinansieringar går till:
KLIVA – Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring: Total budget 1 836 420 €, Botnia-Atlantica finansierar 1 101 852 €
Bärkraft: Total budget Sverige 907 367 €, varav Botnia-Atlantica finansierar 544 419 €. Budget Norge 614 827 €
Cirkulär plastekonomi i MidtSkandia: Total budget Sverige 21 938 €, varav Botnia-Atlantica finansierar 13 163 €, Budget Norge 18 875 €
Det öst-västliga stråket: Total budget 90 000 €, varav Botnia-Atlantica finansierar 45 000 €

Läs mera: https://www.botnia-atlantica.eu/aktuellt/nyheter/nya-projekt-beviljade-i-botnia-atlantica?fbclid=IwAR31_JY2AuqspBWtdntJ9ddTYb_b1xTzp9JPfj0iUPN8UPVSAs6agCFgHkA

 

Bild: Pixabay.com

Gå till "Nyheter "