9.1.2019

Kolumn i Svängrum E: Kommunikation är nyckeln till en glad förening

kick 01

Utan föreningar där vi får utöva våra intressen som fotboll, gitarrspel och vinterbad skulle vår vardag inte vara lika meningsfull, skriver Therese Sunngren- Granlund, projektledare på Yrkeshögskolan Novia.

Utan amatörteatrar, körkonserter och matlagningskurser skulle vår fritid inte vara lika nyanserad. Det finns dock en risk att all den här verksamheten tas för given och att talkoandan övergår i förväntan på ersättning. Kommer föreningarna då att kunna leva kvar? 

Jo, föreningarna kommer att finnas kvar om man lyckas skapa en vi-anda inom gruppen. Hur gör man det så? Genom kommunikation, även om det inte heller här finns någon mall som passar alla föreningar, eller någon universallösning som löser alla problem. Det är det här, att stärka föreningsverksamheten i svenska Österbotten, projektet FöreningsKICK jobbat med.

Projektet FöreningsKICK drevs 2016-2018 av Yrkeshögskolan Novia tillsammans med Yrkeshögskolan Centria. Finansiärer var Leader Aktion Österbotten och Svenska Kulturfonden.

Läs hela kolumnen som publicerades av Svängrum E, januari 2019.

http://svangrum.sofuk.fi/newsletter/index.php/17-2019/januari/56-kommunikation-aer-nyckeln-till-en-glad-foerening

Foto: Kim Frilund

Gå till "Nyheter "